Liên hệ

TRƯỜNG PTCS LƯƠNG THÀNH

Địa chỉ: Xã Lương Thành,  huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Ông: Hoàng Văn Quỳnh – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 02813883025 – Email: c2luongthanh.pgdnari@backan.edu.vn