13293017_662155617256216_1408867526_n

Lễ bế giảng năm học 2015-2016

           Sáng ngày 24 tháng 05 năm 2016, được sự đồng ý của Phòng GD huyện Na Rì, trường PTCS Lương Thành tổ chức Lễ bế giảng năm học 2015-2016.